PAKIET DIETETYCZNY
590 PLN
Morfologia krwi, Lipidogram, (CHOL. HDL. LDL. TG), TSH, Insulina po obciążeniu, Glukoza po obciążeniu, ALT, AST, Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna, Żelazo, Witamina D.

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET ENDOKRYNOLOGICZNY
315 PLN
TSH, FT4, FT3, anty-TPO, anty-TG, P/c. p. receptorom TSH

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET ENDOKRYNOLOGICZNY PLUS
700 PLN
Morfologia krwi, Insulina po obciążeniu, Glukoza po obciążeniu, Lipidogram (CHOL. HDL. LDL. TG), ALT, AST, Bilirubina całkowita, TSH, FT4, anty-TPO, anty-TG, Kortyzol, FSH, LH,Prolaktyna

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET HORMONALNY (KOBIETY)
850 PLN
TSH, FSH, LH, Estradiol, Prolaktyna, DHEA SO4, Testosteron, SHBG, AMH, FT3, FT4, Insulina, Kortyzol, Progesteron

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET HORMONALNY (MĘŻCZYŹNI)
750 PLN
TSH, FT4, FSH, LH, Prolaktyna, Testosteron, Testosteron wolny, SHBG, DHEA SO4, FT3, Insulina, Estradiol, Kortyzol, PSA

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET NEUROLOGICZNY
415 PLN
Morfologia krwi, Mocz – badanie ogólne, CRP. ilościowo, Mocznik, Kreatynina, Wapń całkowity, Glukoza, Lipidogram (CHOL. HDL. LDL. TG), Estradiol, LH, FSH, TSH

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET PRZECIWUDAROWY I PRZECIWZAWAŁOWY
670 PLN
Lipidogram (CHOL. HDL. LDL. TG), Glukoza, Hemoglobina glikowana, Witamina B12, Homocysteina, Kwas foliowy, Mocznik, Kreatynina, Fibrynogen, CRP. ilościowo, Prokalcytonina

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET TĘŻYCZKOWY
280 PLN
Morfologia krwi, CRP. ilościowo, Wapń całkowity, Witamina, D3 metabolit 25(OH), Magnez, Witamina B12, Parathormon (intact)

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET INTERNISTYCZNY
510 PLN
Morfologia krwi, Lipidogram (CHOL. HDL. LDL. TG), Glukoza, Insulina, TSG, ALT, AST, Kwas foliowy, Witamina B12, Ferrytyna, Kwas moczowy, Kreatynina, CRP. ilościowo, Mocz – badanie ogólne

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET GASTRYCZNY
530 PLN
Morfologia, Glukoza, CRP, AST, ALT, GGT, ALP, Amylaza, Lipaza, Białko całkowite, Albumina, Bilirubina całkowita, P-c HBS, P-c HCV, p-c Helicobacter pylorii, Pasożyty w kale, Kał Gardia Lamblia

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET GASTRYCZNY PLUS
1.870 PLN
Morfologia, Glukoza, CRP, AST, ALT, GGT, ALP, Amylaza, Lipaza, Białko całkowite, Albumina, Bilirubina całkowita, P-c HBS, P-c HCV, p-c Helicobacter pylorii, Pasożyty w kale, Kał Gardia Lamblia, Alfa 1 antytrypsyna kał, KyberComapactPro (Ocena mikrobioty), Profil diagnostyka celiaklia, Polycheck mleko+gluten, ZPP-20 Alergia pokarmowa

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET MEDYCYNY PODRÓŻY
220 PLN
Morfologia, Mocz, CRP, AST, ALT, Bilirubina całkowita, GGT, Mocznik, Kreatynina, Glukoza

ZADZWOŃ: 530 472 153

PAKIET MEDYCYNY PODRÓŻY PLUS
2.600 PLN
Morfologia, Mocz, CRP, AST, ALT, Bilirubina całkowita, GGT, Mocznik, Kreatynina, Toxocaroza IgG, Wirus Dengi Ig M,IgG, anty HAV total, HEV RNA, Wirus Zika IgM,IgG, Kał posiew, Malaria test jakościowy, Leishmania DNA, Wirus zachodniego Nilu IgM, IMG, Kał pasożyty, Kał Gardia Lamblia

ZADZWOŃ: 530 472 153

TEST WODOROWY SiBO
230 PLN
Wodorowo-metanowy test oddechowy z laktulozą jest ważnym, prostym i bezpiecznym badaniem stosowanym w diagnostyce SIBO, czyli zespołu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Badanie polega na pomiarze poziomu wodoru i metanu w wydychanym przez pacjenta powietrzu po wypiciu roztworu laktulozy.

ZADZWOŃ: 530 472 153

KYBERCOMPACTPRO (OCENA MIKROBIOTY)
720PLN

W ramach tego badania sprawdzana jest mikroflora chroniąca przewód pokarmowy, mikroflora stymulująca układ odpornościowy, mikroflora proteolityczna (odpowiedzialna za procesy gnilne), mikroflora odżywiająca nabłonek jelita, obecność bakterii potencjalnie chorobotwórczych, obecność lub brak szczepu toksynotwórczego, a także obecność grzybów drożdżopodobnych. Sprawdzane jest również pH kału i konsystencja kału.

Należy dostarczyć próbkę kału, w jałowym pojemniku.

ZADZWOŃ: 530 472 153

BADANIE SKŁADU CIAŁA
95 PLN
Analiza składu ciała to krótkotrwałe, bezpieczne i nieinwazyjne badanie wykorzystywane m.in. w diagnostyce oraz leczeniu nadwagi i otyłości. Polega ono na pomiarze oporu elektrycznego tkanek miękkich, przez które przepuszczany jest prąd elektryczny o niskim natężeniu.

ZADZWOŃ: 530 472 153

POJEDYNCZE BADANIA LABORATORYJNE